غزالیات

روحِ من کم‌سال است

درباره‌ی غزاله

برایم مهم نیست برای گذران زندگی چه کاری انجام می‌دهید...

می‌خواهم بدانم چه چیزی را با تمام وجود می‌خواهید و آیا جرأت آن را دارید که رؤیای برآورده کردن اشتیاق قلبی خود را در سر بپرورانید؟!

برایم مهم نیست چند ساله هستید. می‌خواهم بدانم آیا این خطر را می‌پذیرید که مثل یک احمق به نظر برسید برای عشقتان،برای رؤیاهایتان، برای ماجراجویی زنده بودن./

Oriah Mountain Dreamer 🌱
👣 پرسه در حوالی احوالم...
🍀 من آن شبدر چهـار پـرم
🍃 دانشجوی روانشناسی
Designed By Erfan Powered by Bayan