غزالیات

روحِ من کم‌سال است

حشره‌کُش رو بردار!

شاید ناراحتی نیاز باشه.نیاز باشه تا یه مدتی گوشه بگیری از دنیای بیرون.از این همه نشدن‌ها و نتونستن‌ها و نبودن‌ها...
ممکنه غذات کمتر از حدِ معمول شه،تندتند غمگین و زودرنج شی و گریه کنی.
شاید باید این دوره رو تنهایی گذروند.بدون هیچ درک‌کننده‌ای!
شاید برای تو اون اتاق،اون موسیقی و اون تخت کافی باشه.به نور خورشید،به جملات امیدوارکننده و مثبت،حرف زدن با رفیق فابریکت، بودن کنار خانواده و یا بازی با بچه‌های کوچیک و سرگرم شدن با کارهایی که همیشه مورد علاقه‌‌ت بوده،نیازی نداشته باشی.
نیاز باشه کمی خودت رو گم کنی ولی از خودت مطمئن باشی‌‌.مطمئن باشی که بعداً میتونی خودت رو کامل پیدا میکنی و دوباره خودت رو از اول بسازی و ایندفعه تسلیم نشی.
شاید باید خودت رو از دنیای بیرون مخفی کنی.ببری زیرزمین وجودت و اونجا حبسش کنی.همونجا که پُر از موجودات مرموز و ترسناک مثلِ ترس و ناامیدی و شکست نشستن تا از آدم‌ها انرژی‌هاشون رو بدوزدن و اون‌ها رو متعلق به خودشون کنن...!
تو توی این حالت دو راه بیشتر نداری!
یا خودت رو یه گوشه جمع میکنی و با لرز و دلهره تمام مدت زانوهات رو بغل میکنی.آخرش وقتی چشم باز میکنی،ترس و ناامیدی رو میبینی که دارن تو رو با خودشون میکشونن توی نابودی و چون تو زودتر باهاشون مقابله نکردی،دیگه کاری از دستت برنمیاد!اون موقع تو فقط میتونی از دور و با حسرت به حشره‌کُش قوی که دو قدم بیشتر باهات فاصله نداشت،نگاه کنی!
یا اینکه بلند میشی و برای اینکه از شرشون خلاص شی،حشره‌کُش رو برمیداری و میزنی به همه‌جای اون زیرزمین.حتی به خودت هم میزنی تا دیگه بوی یه لقمه‌ی چرب و چیلی رو ندی! ولی ناخواسته خودت هم تحتِ تأثیرِ مواد شیمیاییِ حشره‌کُش قرار میگیری و سردرد به سراغت میاد و چشم‌هات میسوزه و شایدم باد کنه و نمیتونی خوب ببینی،بدنت کرخت شه و قدرت تحلیل و درکت بیاد پایین و دوران نسبتاً سختی رو بگذرونی ولی بعد از مدتی خوب میشی و میبینی که همه‌ی اون موجوداتِ چندش‌آور مُردن و تویی با یه عالمه حالِ خوب و سرزندگی.
پس همین الان حشره‌کُش رو بردار،به زیرزمینِ وجودت برو و همه جا رو اسپری کن حتی خودت رو!
مطمئن باش بعد از اون حال‌های بد و شاید داغونی که تحتِ تأثیرِ مواد شیمیایِ حشره‌کُش بوجود اومده بودن،همه چیز به طرزِ عجیبی خوب و قوی میشه!
#غزالیـــات🍀

👣 پرسه در حوالی احوالم...
🍀 من آن شبدر چهـار پـرم
🍃 دانشجوی روانشناسی
Designed By Erfan Powered by Bayan